Försäljning

Försäljning och utrustning

Vi marknadsför impregneringsanläggningar och industritvättar och har arbetat med de ledande inom branschen för metallimpregnering sedan 1973. De har sedan 60 år tillbaka utvecklat impregneringstekniken för poröst gods. Parallellt med forskning på området har företagen också tillverkat impregneringsutrustning, som tack vare sin höga kvalitet blivit känd världen över för låga underhållskostnader och mycket bra driftekonomi.

Med den nya generationens tätningsanläggningar sker impregneringsprocessen i en kammare, vilket spar utrymme, samtidigt som tekniken är mycket miljövänlig, då processvätskorna cirkulerar i ett helt slutet system.

Fördelar med den nya generationen:

  • Första enkammare systemet för tätning.
  • Helt automatiserad process.
  • Kompakt design – mindre än 2m2.
  • Hög åtevinningstakt på tätningsmedel.
  • Mycket låga driftkostnader.
  • Utmärkta tätningsegenskaper.
  • Inga utsläpp.
  • Ingen sköljvattentank, spar vatten, kemikalier, och underhållskostnader.
  • Idealiskt för automatiserade produktionsliner.

Exempel på impregneringens kemiska beständighet är:

Frostskyddsmedel, hydraulvätska, bensin, motorolja, bromsvätska, vatten, transmissionsvätska, flygbränsle, smörjfett, smörjolja, svavelsyra, kaustik soda, etylalkohol och trikloretylen.

För ytterligare information om tätningsprocessen och tätningsutrustning ber vi Er kontakta oss »

Referenser

TRW Automotive, Aston-Martin, JCB, Delphi Diesel Systems, IMI Norgren, Black & Decker, Pirelli Cables, SPS Technologies, Arvin Meritor och Unipart.

Jämförelse av förbrukning mellan impregneringssystem:

Förbrukning Traditionellt System Återvinningssystem Återvinningssystem utan sköljvatten
Vatten 6.100 liter/vecka 1.900 liter/vecka 600 liter/vecka
Sköljvattentillsats Ingen 45 liter/vecka Ingen
Härdningsinhibitor 21 liter/vecka 15 liter/vecka 15 liter/vecka
Destruktion av förbrukat material Skölj- & Härdvatten (veckovis) Härdvatten (veckovis) Ingen
Kostnadsreferens för drift 100% – hög driftkostnad 80% – hög driftkostnad 40% – låg driftkostnad
Besparing 0 20% 60%

Skicka ett meddelande